Besluitenlijst college 18 oktober 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 18 oktober 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Stand van zaken herontwikkeling voormalige school Bosstraat 1

Het college heeft besloten de raad te informeren over de stand van zaken rondom de herontwikkeling van de voormalige basisschool aan de Bosstraat 1 in Moergestel.

 

Aanwijzing secretarissen bezwaarschriftencommissie/onafhankelijke adviseur

Het college heeft ingestemd met het aanwijzen van twee secretarissen, één als secretaris van de bezwaarschriftencommissie en één als secretaris van de onafhankelijk adviseur van de gemeente Oisterwijk.

 

Stationsstraat 13: tijdelijke huisvesting statushouders en vervolgens verkoop

Het college heeft besloten de woning Stationsstraat 13 tijdelijk in te zetten voor de huisvesting van statushouders (één gezin) en deze woning vervolgens te verkopen.

 

Onderzoek naar de onteigening van Joods vastgoed tijdens WOII in Oisterwijk

Onderzoeksprogramma Pointer heeft de gemeente Oisterwijk gewezen op een geval van onteigening van joods onroerend goed in Oisterwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit archiefonderzoek en navraag bij de familie is gebleken dat het een onteigening van bouwgrond betreft die na de oorlog ongedaan is gemaakt en voor de nabestaanden van de betrokkene geen negatieve gevolgen blijkt te hebben.

 

 

Naar boven