Omgevingsvergunning afhandeling

  • -

    Singel 2 te Didam, 6942 MC; het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een kapsalon aan huis (verzonden 01-02-2022). Rechtsmiddel: bezwaar

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven