Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen t.b.v. infra gebiedsontwikkeling aan Aan de Linde (zuidzijde), kadastraal sectie E perceelnummer 422 te Nieuwstadt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Nieuwstadt

Aan de Linde (zuidzijde), kadastraal sectie E perceelnummer 422, voor het kappen van bomen t.b.v. infra gebiedsontwikkeling, datum ontvangst 17 oktober 2022.

Echt-Susteren, 27 oktober 2022

Naar boven