Omgevingsvergunning verleend, Kalverlandseweg 3 in Eck en Wiel

Een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van 156 vakantiewoningen, Kalverlandseweg 3, 4024 BT, in Eck en Wiel (12-10-2022), ODR2208959

 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u stukken inzien? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344-579314.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit kunt u per brief of digitaal (via een webformulier met DigiD) doen. Dit heet een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending (datum staat tussen haakjes) van het besluit bij de gemeente binnen zijn. Als uw bezwaarschrift te laat binnen is, dan wordt het bezwaar niet behandeld.

In het bezwaarschrift moet staan:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

Wilt u op de envelop duidelijk vermelden: ‘bezwaarschrift’?

 

Informatie over het digitaal indienen van een bezwaarschrift kunt u vinden op www.buren.nl.

 

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Misschien kunt of wilt u onze beslissing op uw bezwaar niet afwachten. Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een regeling te treffen. Deze regeling heet een voorlopige voorziening of schorsing. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en beslist of het besluit nog niet in werking moet treden.

Hiervoor moet u de rechtbank laten zien, dat u bezwaar hebt gemaakt bij de gemeente.

 

Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U moet hiervoor een vergoeding betalen. Dat wordt griffierecht genoemd. Voor informatie over de actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website www.rechtspraak.nl raadplegen of de rechtbank bellen.

 

Voor meer informatie over bezwaar en voorlopige voorziening kunt u kijken op www.buren.nl.

 

Naar boven