Aanvraag vergunning voor het tijdelijk plaatsen van noodlokalen voor een periode van 10 jaar aan Waaiershoek 46 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 10 oktober 2022 tot en met 17 oktober 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor : het tijdelijk plaatsen van noodlokalen voor een periode van 10 jaar

Locatie : Waaiershoek 46, 8321 BH Urk

Datum ontvangst : 13 oktober 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527689868.

Naar boven