Sondelerdyk 3 A te Sondel: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220445)

Op 11 oktober 2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 29 november 2022. De aanvraag betreft het plaatsen van een kleine (erf)windturbine.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven