Oasingaleane 4 te Langweer ( Kadastrale aanduiding: LWR02/A/7627): rectificatie

Op 9 maart 2022 hebben wij kennis gegeven van een ontvangen aanvraag en op 16 maart 2022 hebben wij mededeling gedaan van een van rechtswege verleende vergunning voor de locatie Oasingaleane 4 in Langweer.

 

Op 4 oktober 2022 heeft ons college het besluit over de van rechtswege verleende vergunning voor dit adres herroepen. Er is geen sprake van een ontvangen aanvraag en een van rechtswege verleende vergunning voor de realisatie van een boerderette op het perceel Oasingaleane 4 in Langweer.

 

Naar boven