Plattedijk 30 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de ligboxenstal t.b.v. het plaatsen van 3 melkrobots (OV 20220663)

Op 11-okt-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het uitbreiden van de ligboxenstal t.b.v. het plaatsen van 3 melkrobots.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven