Leise Leane 12 te Rijs: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220134)

Op 10-okt-2022 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het wijzigen van de opslag/berging.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven