Ige Galamawei 29 te Oudega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220066)

Op 11-okt-2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (4e IF+SO)houden van een incidentele festiviteit met mechanische- en/of live/muziek op zaterdag 29 oktober 2022.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingedien.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven