Besluitenlijst college 11 oktober 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van11 oktober 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Ontwerpbestemmingsplan RvR 't Stokske, Moergestel

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte ‘t Stokske Moergestel’ voor een ieder ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van drie ruimte-voor-ruimtewoningen. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

 

Naar boven