Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Rembrandtweg 395 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-019727

Gemeente Amstelveen heeft op 5 oktober 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van het verhogen van de gevelpui aan de voorzijde en de dakkapel aan de achterzijde. De locatie is Rembrandtweg 395 in Amstelveen.

Toelichting

Aanvankelijk is op 22 juni 2022 de aanvraag omgevingsvergunning geweigerd voor het legaliseren van het verhogen van de gevelpui aan de voorzijde en de dakkapel aan de achterzijde. Naar aanleiding van een ingediend bezwaar heeft het college het weigeringsbesluit herroepen en besloten de omgevingsvergunning alsnog te verlenen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 8 oktober 2022 en bedraagt 6 weken.

Naar boven