Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Herenweg 54, 1718AG Hoogwoud

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Herenweg 54, 1718AG Hoogwoud

Op 23 december 2021 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel Herenweg 54, 1718AG Hoogwoud. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000699. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven