Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Bovenkerkerweg 130 en 130-04 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-052799

Gemeente Amstelveen heeft op 6 oktober 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het achterste deel van de huisstal tot recreatie-appartement/boerderijkamer. De locatie is Bovenkerkerweg 130 en 130-04 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 7 oktober 2022 en bedraagt 6 weken.

Naar boven