Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Marie van Regteren Altenahof 13 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-078698

Gemeente Amstelveen heeft op 6 oktober 2022 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de kozijnindeling in de voorgevel i.v.m. het bijtrekken van de voormalige garage bij de woning. De locatie is Marie van Regteren Altenahof 13 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Reageren

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het zaaknummer. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.

Naar boven