Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Josephine van Gasterenlaan 30 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-078203

Gemeente Amstelveen heeft op 4 oktober 2022 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning. De locatie is Josephine van Gasterenlaan 30 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Reageren

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het zaaknummer. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.

Naar boven