Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld - Stroombaan 1 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-056967

Gemeente Amstelveen heeft op 10 oktober 2022 gereageerdop de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaand buitenterras. De locatie is Stroombaan 1 in Amstelveen.

Toelichting

Het kadastrale perceel ASV00 Sectie H 18398 is eigendom van de gemeente Amstelveen. Uit beoordeling van de aanvraag en de aangeleverde stukken is gebleken dat de gemeente geenmedewerking en toestemming wil verlenen aan het gebruiken van de gemeentelijke gronden ten behoeve van het uitbreiden van het bestaande buitenterras. Aangezien de gemeente geen toestemming geeft om de grond als zodanig te gebruiken, is de aanvrager niet aan temerken als een belanghebbende. Op grond van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan slechts een belanghebbende een aanvraag indienen. Het verzoek tot uitbreiden van het buitenterras kan dan ook niet verder als aanvraag omgevingsvergunning worden behandeld.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Naar boven