Verlenging beslistermijn voor het veranderen van de winkel naar appartementen aan Spanjaardstraat 22-24 te Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1811MN22

1811MN24

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van de volgende aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd:

Spanjaardstraat 22-24 Alkmaar: het veranderen van winkel naar appartementen

Datum ontvangst: 12 oktober 2021.

Duur verlenging: 6 weken

Naar boven