Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld - Amstelzijde 45 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-055143

Gemeente Amstelveen heeft op 7 oktober 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de berging (legalisatie). De locatie is Amstelzijde 45 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld wegens het ontbreken van benodigde gegevens.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 8 oktober 2022 en bedraagt 6 weken.

Naar boven