Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Amsteldijk Zuid 195 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-070869

Gemeente Amstelveen heeft op 7 oktober 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een aanlegsteiger in de Amstel. De locatie is Amsteldijk Zuid 195 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 8 oktober 2022 en bedraagt 6 weken.

Naar boven