Gemeente Amstelveen – aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken – Anna Pawlowastraat 40

Zaaknummer Z22-063653

De aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een fietsenoverkapping in de voortuin met de locatie Anna Pawlowastraat 40 is op 3 oktober 2022 ingetrokken.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

Naar boven