Gemeente Amstelveen – aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken – Landtong 3

Zaaknummer Z22-048109

De aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik Beschermd Wonen De Landtong (wijziging gebruik naar "groepszorgwoning voor 24 uurs zorg") met de locatie Landtong 3 is op 5 oktober 2022 ingetrokken.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

Naar boven