Ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 1 en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 1 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfdstadscentr1-B001; en

 • 2.

  het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden

liggen ter inzage.

Het plan gaat over de locatie Raadhuisplein en Burgemeester van der Willigenlaan in Hoofddorp

De locatie wordt globaal wordt begrensd door Burgemeester Van der Willigenlaan, Nieuweweg/Raadhuisplein, Prins Hendriklaan en het cultuurgebouw in het stadscentrum van Hoofddorp.

Het plan maakt de bouw van een gemeentekantoor en de bouw van maximaal 240 appartementen en commerciële voorzieningen mogelijk.

Het besluit hogere waarden is nodig vanwege het geluid

Voor een groot aantal appartementen is een hogere waarde voor geluid nodig. De geluidsbelasting door het verkeer op de Burgemeester van der Willigenlaan is op die appartementen hoger dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De voorgenomen hogere waarden liggen tussen 50 dB en 60 dB.

U kunt de stukken inzien

De inzageperiode begint op 13 oktober 2022 en duurt tot en met 23 november 2022.

Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan

Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:

 • 1.

  Digitaal: vul het formulier (link) in op de website van gemeente Haarlemmermeer. Dit werkt met DigiD of eHerkenning. Het kan niet per e-mail.

 • 2.

  Schriftelijk: stuur een brief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet de naam van het bestemmingsplan in de brief.

 • 3.

  Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

Alleen belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere waarden 

Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:

 • 1.

  Digitaal: stuur een email met als bijlage uw zienswijze (ondertekend) naar info@haarlemmermeer.nl.

 • 2.

  Schriftelijk: stuur een brief aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer t.a.v. de clustermanager Ruimte, Economie en Duurzaamheid, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

 • 3.

  Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

 

 

 

Naar boven