Rectificatie: publicatietekst Inspraak concept-Woonzorgvisie Waddinxveen 2035

De publicatietekst van de publicatie ‘Inspraak concept-Woonzorgvisie Waddinxveen 2035’, gepubliceerd op 5 oktober 2022, is niet volledig.

Hieronder de volledige publicatietekst:

Het college van B&W van Waddinxveen heeft besloten om de concept-woonzorgvisie vrij te geven voor inspraak. Van 6 oktober 2022 tot en met 17 november 2022 kan iedereen een reactie geven op de concept-woonzorgvisie.

Bij de concept-woonzorgvisie hoort een uitvoeringsprogramma

Bij de woonzorgvisie hoort het uitvoeringsprogramma voor de periode 2023-2027. Daarin zijn maatregelen opgenomen om de woonzorgvisie uit te voeren. Als we schrijven over de concept-woonzorgvisie bedoelen we de visie én het uitvoeringsprogramma.

Waarom een woonzorgvisie?

De laatste versie 'Woonvisie Waddinxveen 2018-2022' loopt tot 2023. De daarin opgenomen woonopgaven gelden nog steeds. Maar omdat de woningmarkt steeds in beweging is vraagt dit om een bijgewerkte visie. De 'Woonzorgvisie Waddinxveen 2035' vervangt de bestaande 'Woonvisie 2018-2022'. Deze visie bevat plannen en doelstellingen voor wonen (met zorg) voor de periode van 2023 tot 2035. Het woonbeleid is de basis voor prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie en huurdersorganisatie.

Van een woonvisie naar een woonzorgvisie

Vanwege de steeds groter wordende groep ouderen, uitstroom uit de maatschappelijk opvang, dat gemeenten verantwoordelijk worden voor ‘beschermd wonen’, de ontwikkeling van ‘beschut wonen’ en de behoefte aan huisvesting voor jongvolwassenen, heeft de gemeente Waddinxveen ervoor gekozen om een Woonzorgvisie op te stellen.

U kunt reageren op de concept-woonzorgvisie

Dit heet een zienswijze geven. Tot en met 17 november 2022 kan iedereen een zienswijze indienen over de concept-woonzorgvisie.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

U kunt uw digitale reactie versturen naar h.vanhorik@waddinxveen.nl.

Wanneer u geen digitale middelen heeft, kunt u een geprinte versie van de concept-woonzorgvisie aanvragen en uw zienswijze mondeling geven. Dit kan via het telefoonnummer 14 0182, vraag naar mevr. H. van Horik.

Naar boven