Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Oostermeerweg 63 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-073919

Gemeente Amstelveen heeft op 7 oktober 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tweede verdieping op de woning door het maken van een dakopbouw. De locatie is Oostermeerweg 63 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 8 oktober 2022 en bedraagt 6 weken.

Naar boven