Melding Besluit Uniforme Bodemsanering Wet bodembescherming ‘Pelseland 5’, Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft een melding ontvangen dat de bodem aan Pelseland 5 in Nijmegen gesaneerd wordt volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Op het perceel wordt een aangetroffen bodemverontreiniging met asbest volledig verwijderd. De verontreiniging heeft een oppervlak van 135 m2 en wordt tot ca. 0,7 m-mv aangetroffen. De vrijkomende grond wordt afgevoerd naar een reiniger. De saneringsput wordt aangevuld met grond die voldoet aan de Lokale Maximale waarden.

De sanering kan op 4 november 2022 starten, tenzij het college daarvoor aangeeft dat de melding niet voldoet aan de eisen van het BUS.

U kunt het college erop wijzen als de voorgenomen werkzaamheden volgens u niet voldoen aan de eisen van het BUS. U kunt de melding inzien bij Bureau Archeologie en bodemkwaliteit. Om de melding in te zien of om uw reactie te geven, kunt u bellen met de heer Broekman van Bureau Archeologie en bodemkwaliteit, telefoon (024) 3292434. U kunt ook een e-mail sturen naar s.broekman@nijmegen.nl. U moet uw reactie voor 28 oktober 2022 indienen.

 

Naar boven