Kanunnik Mijlinckstraat 7 te Nijmegen: uitbreiding van de winkelruimte - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 10-10-2022

Omschrijving: uitbreiding van de winkelruimte (Kanunnik Mijlinckstraat 7 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Activiteitenbesluit;

Zaaknummer: W.Z21.109047.01

Product: meldingen

Ontvangst: 26-11-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=9344FB2B-9C96-44AB-9697-E8844698EE5E

Naar boven