Leeghwaterlaan 14, Omgevingsvergunning, Bouwen

Omgevingsvergunning geweigerd

Beschikking die niet ter inzage ligt bij de Informatiebalie

(aangegeven is de datum van het besluit).

Adres of locatie: Leeghwaterlaan 14, 5223 BA 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het aanpassen van de gevel

Aangevraagde activiteiten: Bouwen

Kenmerknummer: 079614076196

Datum besluit: 06-10-2022

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat is gepubliceerd.

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaarmaken indienen.

Als u nog vragen heeft, of als u de aanvraag wilt inzien, neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

 

Naar boven