Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Kwadijk 94 te Kwadijk

Op 4 oktober 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-22-1237. De vergunning is aangevraagd voor een Omgevingsvergunning op locatie Kwadijk 94 te Kwadijk. De aanvraag betreft:

  • Het bouwen van een bouwwerk

Waarom publiceren wij dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam aangevraagd om te kunnen bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Wanneer nemen wij een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Wij hebben de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 4 oktober 2022. Als de vergunning wordt verleend, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu wel alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Bouwen & Milieu. Dit kan via het telefoonnummer (0299) 398 398. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam

Naar boven