Vergunning verleend - evenementenvergunning - Bekerwedstrijd N.E.C. - Fortuna Sittard 19 oktober 2022 - Stadionplein 1 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 10-10-2022

Omschrijving: Evenementenvergunning (Stadionplein 1 6532 AJ Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.172111

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 27-09-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 06-10-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 17-11-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 06 oktober 2022 tot en met 17 november 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven