Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied omgeving AFAS stadion en centrum Alkmaar (Artikel 2:53 Algemene plaatselijke verordening)

De burgemeester van Alkmaar,

 

heeft kennisgenomen van de brief van 27 september 2022 van de teamleiding van het basisteam Alkmaar van politie over de voetbalwedstrijd AZ-Apollon Limassol op 6 oktober 2022;

 

heeft in de driehoek van 30 september 2022 overleg gehad met de officier van justitie;

 

gelet op artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:53 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

overweegt:

 

 • dat op donderdag 6 oktober 2022 om 21.00 uur AZ in het AFAS-stadion een voetbalwedstrijd in de UEFA Conference League speelt tegen de Cypriotische voetbalclub Apollon Limassol;

 • dat voor deze wedstrijd 1000 kaarten zijn verkocht aan supporters van Apollon Limassol;

 • dat onder andere uit contacten met Cypriotische politiemedewerkers blijkt dat onder deze supporters een aanzienlijk deel zogenoemde harde kern supporters zit;

 • dat deze harde kern supporters erom bekend staan vuurwerk te gebruiken en dat zij, wanneer geprovoceerd, geweld naar andere supporters of de politie niet schuwen;

 • dat gebleken is dat daarbij ook sprake kan zijn van het gebruik van onder andere slagwapens en het dragen van beschermende kleding;

 • dat door een sanctie van de UEFA drie supportersvakken (X1, X2 en W in het AFAS-stadion) van de harde kern supporters van AZ gesloten moeten blijven tijdens deze wedstrijd;

 • dat rekening moet worden gehouden dat hierdoor (een aantal) harde kern supporters van AZ de wedstrijd buiten het stadion zullen volgen, bijvoorbeeld in het centrum van Alkmaar;

 • dat rondom eerdere thuiswedstrijden van AZ sprake is geweest van ongeregeldheden waarbij AZ-supporters betrokken waren en waardoor de openbare orde werd verstoord, zoals op het Waagplein en in de Vondelstraat voorafgaand aan de wedstrijd AZ-Dundee United FC op 11 augustus 2022;

 • dat een ernstig vermoeden bestaat dat dergelijke ongeregeldheden zich opnieuw gaan voordoen als de supportersgroepen van beide clubs elkaar treffen en dan gepaard kunnen gaan met het daadwerkelijk gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk of (slag)wapens;

 • dat de aanwezigheid van (slag)wapens, zoals strafbaar gesteld in de Wet wapens en munitie, of zwaar vuurwerk, zoals strafbaar gesteld in het Vuurwerkbesluit een groot gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid;

 • dat daarom gedurende de periode vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd maatregelen noodzakelijk zijn om de openbare orde en veiligheid in het centrum van Alkmaar, rondom het station en rondom het AFAS stadion te handhaven;

 • dat het aanwijzen als veiligheidsrisicogebied leidt tot het preventief kunnen fouilleren ter plaatse;

 • dat dit preventief fouilleren bijdraagt aan het voorkomen van het verstoren van de openbare orde door de aanwezigheid van (slag)wapens/zwaar vuurwerk, vast te stellen en in beslag te nemen en door het preventieve effect van deze maatregel;

 • dat het belang van voorkomen of tegengaan van het verstoren van de openbare orde in dit geval zwaarder weegt dan het individuele belang van de burger;

 • dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de veiligheidsrisicogebieden proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

 • dat ook andere maatregelen worden ingezet om de openbare orde en veiligheid te bewaren zoals het gescheiden houden van de supporters door het inrichten van een fanzone voor de supporters van Apollon Limassol, extra inzet van politie (o.a. een SGBO) en handhaving, cameratoezicht, het opleggen van verblijfsontzeggingen en stadionverboden;

 

BESLUIT:

 • 1.

  Het gebied rondom het AFAS stadion zoals aangegeven op bijgaande plattegrond (bijlage 1) aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

 • 2.

  Het gebied Alkmaar Centrum inclusief omgeving station zoals aangegeven op bijgaande plattegrond (bijlage 2) aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

 • 3.

  Deze aanwijzingen van kracht te laten zijn van 6 oktober 2022 09.00 uur tot 7 oktober 2022 03.00 uur.

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied omgeving AFAS Stadion en centrum Alkmaar.

Aldus besloten door de burgemeester van Alkmaar op 4 oktober 2022.

Mw. drs. A.M.C.G. Schouten

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Bijlage 1  

 

Bijlage 2  

Naar boven