Gemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Watercirkel 350 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-063039

Gemeente Amstelveen heeft op 3 oktober 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen en intern wijzigen van de woning met een constructieve doorbaak, het dichtzetten van de vide en het plaatsen van een dakkapel en nieuwe kozijnen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is Watercirkel 350 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

Naar boven