Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning afgewezen - Nieuwe Karselaan 50 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-041830

Gemeente Amstelveen heeft op 30 september 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een aanvullend draagvermogen voor de fundering door het plaatsen van funderingspalen onder de bestaande fundering. De locatie is Nieuwe Karselaan 50 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is afgewezen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 1 oktober 2022 en bedraagt 6 weken.

Naar boven