Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Meander 651 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-067663

Gemeente Amstelveen heeft op 3 oktober 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur voor 3 personen. De locatie is Meander 651 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 4 oktober 2022 en bedraagt 6 weken.

Naar boven