Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Graaf Aelbrechtlaan 191 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-076413

Gemeente Amstelveen heeft op 30 september 2022 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de woning over drie bouwlagen. De locatie is Graaf Aelbrechtlaan 191 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Reageren

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het zaaknummer. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.

Naar boven