Kennisgeving ontvangst aanvraag Evenementenvergunning Begraafplaats Vriezenveenseweg Wierden

Op 28 september 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een Evenementenvergunning voor herdenking 30 december 2022 op locatie Begraafplaats Vriezenveenseweg Wierden. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000016. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

Evenementen

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.

Naar boven