Gemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Heemraadschapslaan 82 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-065648

Gemeente Amstelveen heeft op 3 oktober 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de begane grond, eerste en tweede verdieping te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is Heemraadschapslaan 82 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

Naar boven