Gemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Bosboom Toussaintlaan 27 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-066105

Gemeente Amstelveen heeft op 3 oktober 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkaper op de woning te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is Bosboom Toussaintlaan 27 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

Naar boven