Inspraak concept-Woonzorgvisie Waddinxveen 2035

De concept-woonzorgvisie van de gemeente Waddinxveen is door college van B&W vrijgegeven voor inspraak voor een periode van zes weken.

Inzage en zienswijze indienen

De concept-woonzorgvisie ligt vanaf donderdag 6 oktober 2022 zes weken ter inzage tot en met donderdag 17 november 2022.

  • De concept-Woonzorgvisie Waddinxveen 2035 is digitaal te lezen www.waddinxveen.nl. U vindt de juiste pagina door te zoeken op ‘concept-woonzorgvisie’.

  • Wanneer u geen digitale middelen heeft, kunt u een geprinte versie van de concept-woonzorgvisie aanvragen via het nummer 14 0182. Vraag naar mevr. H van Horik.

Gedurende de inspraakperiode kan iedereen een zienswijze over de concept-woonzorgvisie indienen. Hoe u dit doet, leest u op www.waddinxveen.nl wanneer u zoekt op ‘concept-woonzorgvisie’.

Meer informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Waddinxveen 14 0182 of per e-mail via h.vanhorik@waddinxveen.nl

Naar boven