Gemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Amsterdamseweg 128, 128A en 28B in Amstelveen

Zaaknummer Z22-051550

Gemeente Amstelveen heeft op 3 oktober 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van het bestaande gebouw tot één woonhuis en het bouwen van een bijbehorend bouwwerk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is Amsterdamseweg 128, 128A en 28B in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

Naar boven