Inspraak Koersnota Mobiliteit en de Nota Parkeernormen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2022 de ontwerp Koersnota Mobiliteit en de Nota Parkeernormen vastgesteld. In deze documenten staat hoe de gemeente de komende jaren werkt aan het verbeteren van bijvoorbeeld wegen voor fietsers en auto’s, ruimte voor parkeren en verkeersveiligheid. Eenieder kan tot en met 16 november 2022 reageren op de conceptstukken. Inspraakreacties worden verwerkt. Vervolgens vindt eind dit jaar vaststelling plaats in het college van burgemeester en wethouders en vervolgens de gemeenteraad.

Naar boven