Verleende ontheffing geluidhinder Sint Laurentiusstraat 1 te Hoogkarspel

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend. Op donderdag 6 oktober 2022 vanaf 19:00 uur tot vrijdag 7 oktober 2022 07:00 uur is ontheffing verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de 27 appartementen aan de Sint Laurentiusstraat 1 in Hoogkarspel.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

 

  • 1.

    1. Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

  • 2.

    2. Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via Externe link: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Informatie over het besluit

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel, telefoonnummer: 0228 - 352 352.

Naar boven