Gemeente Nunspeet - Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ds. Wisseweg 29 in Elspeet

Zaaknummer: HZ 2022-1462

Op 26 september 2022 heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de locatie Ds. Wisseweg 29 in Elspeet.

De aanvraag betreft het kappen van een zomereik en bevat de volgende gevraagde onderdelen:

  • Kappen van houtopstanden

Inzage

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage in de stukken moet u een afspraak maken met het klantcontactcentrum (telefoon (0341) 25 99 11). Het is mogelijk tegen vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Als er aanvullende gegevens nodig zijn wordt de behandeltermijn opgeschort.

Eventuele bezwaren kunt u tegen het besluit kenbaar maken.

Voor meer informatie kunt u onder vermelding van het zaaknummer contact opnemen via gemeente@nunspeet.nl.

Naar boven