Aanvraag vergunning voor het vestigen van een webwinkel aan Middelbuurt 27 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 19 september 2022 tot en met 26 september 2022 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor : het vestigen van een webwinkel

Locatie : Middelbuurt 27, 8321 ZC Urk

Datum ontvangst : 23 september 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527689868.

Naar boven