Tweeboomlaan 37 INGEDIENDE OMGEVINGSVERGUNNING

 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Tweeboomlaan 37, plaatsen dakopbouw aan achterzijde woning

Ingediend 24 september 2022

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.

Naar boven