Vergunning verkoopactie Sportclub Lemele

De burgemeester van gemeente Ommen maakt bekend dat de volgende vergunning is verleend:

 

  • Ommen,

Vergunning loterij

Stichting Sportclub Lemele , voor het houden van een loterij 16 december

2022

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.ommen.nl. U heeft hiervoor wel een DigiD nodig.

Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met gemeente Ommen, telefoonnummer 14 0529.

Naar boven