Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Doelenstraat 17 in Enkhuizen

Burgemeester en wethouders maken bekend een ontwerpbesluit te hebben genomen op de aanvraag voor een aanvraag beschikking. Het ontwerpbesluit betreft:

Locatie: Doelenstraat 17, 1601GL Enkhuizen

Activiteit:

  • brandveilig gebruik van een tijdelijk leslokaal

Ontvangstdatum aanvraag: 8 september 2022

Zaaknummer: 2022-002352

Datum besluit: 27 september 2022

Strekking besluit: ontwerpbesluit

 

Inzage

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

De inzagetermijn start op 1 oktober 2022 en bedraagt 6 weken. U kunt gedurende deze periode een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de publicatie van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven