Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning De Aa 23 in Wierden

De gemeente heeft op 1 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag Omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning (plaatsen kap op garage berging) op locatie De Aa 23 in Wierden. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20220533.

U kunt een afspraak maken via https://afspraken.wierden.nl/ of telefonisch via0546-580838.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet wel op tijd gebeuren: binnen zes weken na 2 augustus 2022. U kunt uw bezwaar per brief indienen, deze moet u richten aan de gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA in Wierden. Wilt u het bezwaarschrift digitaal indienen kijkt u dan op www.wierden.nl/bezwaar Hierop staat ook vermeld aan welke voorwaarden een bezwaarschrift moet voldoen. Vermeldt daarbij het hierboven genoemde zaaknummer.Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.

Naar boven