Vergunning verleend - alcoholvergunning Dollars Muziek Café - Grotestraat 9 6511 VB Nijmegen

Gepubliceerd op: 30-09-2022

Omschrijving: Alcoholvergunning (Grotestraat 9 6511 VB Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.115137

Product: Alcoholvergunning

Ontvangst: 01-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 28-09-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 09-11-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 28 september 2022 tot en met 09 november 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven