Dikkeboomweg 11 te Nijmegen: verwijderen van asbest - bron 5 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 30-09-2022

Omschrijving: verwijderen van asbest - bron 5 (Dikkeboomweg 11 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.107359.01

Product: meldingen

Ontvangst: 23-09-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=241F2C19-1AF2-4AA7-88E5-FCE122EA79AB

Naar boven